Róka Porta házirendje

Kedves Vendégeink!

Azért, hogy biztosítsuk az Önök kellemes pihenését és elkerüljük az esetleges félreértéseket, kérjük ismerjék meg házirendünket, mely a vendégházban tartózkodó
valamennyi vendégre vonatkozik.

A szálláshely lefoglalásával magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat.

A házirend be nem tartása a foglalás lemondását és az egész összeg megfizettetését vonja magával, tekintet nélkül a szállás korábbi elhagyására.

A vendégház nem rendeltetésszerű használatából illetve a házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak!

 • A vendégházban csak a bejelentett vendégek tartózkodhatnak. Kérjük vendégeinket, hogy a szálláson látogatókat ne fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be.
 • A vendégházakat érkezési napon 15:00 órától lehet elfoglalni, és távozás napon 10:00-ig szíveskedjenek elhagyni, illetve a bejelentkezéskor kapott kulcsot a bejelentkezéskor megbeszélt módon leadni.
 • A vendég tartózkodása ellenértékét legkésőbb érkezésekor köteles a foglalási visszaigazolásban meghatározott módon kiegyenlíteni.
 • Kérjük őrizzék meg a tisztaságot.
 • Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani.
 • A vendégház berendezési, felszerelési tárgya a vendégház területéről kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A vendégházak bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag az üzemeltető munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

• A szálláshelyen este 22.00 órától, reggel 8.00-ig hangoskodni a szomszédok nyugalmát megzavarni szigorúan tilos.

• A szállás területén gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.

 • A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer, telefon, laptop) felelősséget nem vállalunk.

A vendég köteles vigyázni a személyes holmijára és értékeire, amennyiben a szálláshelyen hagyja őket, vállalja a felelősséget az esetleges eltűnésükért. Ez a felelősség a tulajdonost nem terheli. Amennyiben elhagyja a szállást, kötelező bezárni az ajtót és az ablakokat.

 • 14 év alatti vendégeink esetében a gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.
 • Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.
 • A vendégházban (beleértve a hozzá tartozó kertet is) bármilyen okból előforduló balesetért minden vendég saját maga vállalja a felelősséget, a vendégházat és a kertet minden vendég saját felelősségére használja.

Kutyával érkező vendégek

 • A kutyus által okozott károkért (kertben és házban egyaránt) az állattartó tartozik felelősséggel. Az állattartó köteles kutyusát úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a kutyus a vendégház kertjét ne szennyezze. A kutyus által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni.

Kert
A kertet a házigazda gondozza. Kérjük, ügyeljenek a növények épségére, legyen az virág,  vagy gyümölcs.
A kertben található gyümölcsöket a vendégek saját felelősségükre fogyaszthatják.
A kerti játékokat mindenki a saját felelősségére használhatja!

• Amennyiben a foglaláshoz tartozó távozási időpont előtt hagyja el a vendég a szállást, ebben az esetben is a teljes lefoglalt időtartamra vonatkozó díjat kell megfizetnie. Továbbá ha a foglaláshoz tartozó legkorábbi érkezési időpont után érkezik a vendég, ebben az esetben is a teljes foglaláshoz tartozó szállásdíjat kell megfizetni.

 • Havazás, és jeges időjárás esetén nem tudjuk a teljes ott-tartózkodásuk idején biztosítani a csúszásmentesítést, mert a vendégház önálló jellege miatt nem tartózkodunk ott. Ebből kifolyólag a csúszásmentesítést, ha arra a vendég részéről igény van, a vendégnek saját magának kell megoldania, amihez az eszközök a vendégházban rendelkezésre állnak. 

11. Dohányzás

 • Vendégházunk nemdohányzó. Ennek értelmében az épületben tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.

Dohányzásra kérjük használják a teraszon kijelölt helyet.

 • Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendég felel, a kárt a vendég köteles megtéríteni.
 • Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni. Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell!
 • Kérjük Vendégeinket, hogy a vendégházban tapasztalt mindennemű meghibásodást az üzemeltető részére haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.
 • Minden reklamációt akkor veszünk figyelembe, ha azok a tartózkodás ideje alatt kerülnek bejelentésre.

A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadók.

A tulajdonos jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet.

Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a szálláshely vezetőjéhez.

Kellemes pihenést kívánok!

Mohai Melinda

NTAK reg. szám: MA21000517